در سال 1950 برند پنتی به صورت دو شرکت مجزا فعالیت خود را در زمینه پوشاک در کشور ترکیه آغاز کرد و در سال 1970 دو شرکت باهم تلفیق و به یک شرکت بزرگ تبدیل شدند. هدف برند پنتی تولید جوراب و لباسهای ساحلی برای دختران و زنان بوده است .امروزه برند پنتی بزرگترین تولیدکننده ها در پوشاک راحتی و جوراب محسوب میشود. در حال حاضر برند پنتی حدود 300 در ترکیه ، 106 فروشگاه در 29 کشور و به 43 کشور در جهان صادرات دارد که این نشان از موفقیت برند پنتی میدهد و همچنین برند پنتی در کشورهایی مانند اسپانیا،رومانی،انگستان و اکراین دفتر فروش دارد.